Oudtshoorn High School

AD ASTRA KOOR

KOORVERSLAG 2016
Die Ad Astra-koor het weer eens ‘n skitterende jaar gehad ! Vir die derde jaar agtereenvolgens, het die koor die voorreg gehad om by die KKNK op te tree – hierdie keer in die produksie  BOONTOE – ENGELSTEMME VIR PAASSONDAG, ‘n optrede saam met die land se voorste gospelkunstenaars. Ook was dit die eerste keer in die bestaan van KKNK dat ‘n opelugproduksie vir ‘n Kanna-toekenning benoem is.
Afgesien van bogenoemde uitvoering, was daar die gebruiklike optredes in plaaslike kerke, die jaarlikse Musiekaand en George Eisteddfod /Koorfees. Dit is tydens laasgenoemde wat die koor, soos verlede jaar, ‘n A++ behaal het. Die beoordelaar, Louis van der Watt – self ‘n hoog aangeskrewe koorleier en musiekkenner – het dit duidelik gemaak dat die Ad Astra-koor se uitvoering van internasionale gehalte was. ‘n Hartlike dankie aan al die betrokkenes:  koorlede, ouers, Danie & Elmine Bester.  Sonder  ‘n uitnemende spanpoging van al die genoemdes, is sukses nie moontlik nie. 
 
  
Ad Astra Koor
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director
Struisies Oudtshoorn High School