Oudtshoorn High School
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
Hoërskool Oudtshoorn 
Oudtshoorn High School 

Dear Parents  
 
Oudtshoorn High School has, countrywide, an excellent reputation with regards to its academic standard.  As a staff, we continue to build on this by means of high quality tuition, including the increased usage of technological resources.  Furthermore, we offer a wide variety of subject areas, with a view to providing learners with a greater variety of career opportunities.   
 
As parents, you would naturally prefer that your child be educated in a safe environment which has healthy discipline and a strong value system in place.   We at Oudtshoorn High School, within the framework of the SA Constitution and our Code of Conduct, strive to present this.   We also offer all our learners opportunities to participate in sporting and cultural activities which promote their personal development.
 
 
 
The staff and Governing Body of Oudtshoorn High School plan all activities in humble reliance on our Heavenly Father, who brings hundreds of children across our path daily.  
 
Struisie regards,   
 
C.H. DE VOS 
PRINCIPAL
Hoërskool Oudtshoorn het sy oorsprong in die voormalige Hoër Seun- en Hoër Meisieskool wat beide meer as 100 jaar gelede in die dorp tot stand gekom het.  Hierdie inrigtings het deur die dekades saam met die dorp ontwikkel en duisende jongmense met trots die volwasse lewe ingestuur.

The two schools were amalgamated during 1963 and Oudtshoorn High School has steadfastly extended the beautiful traditions inherited from both.  Our ex-pupils have done their alma mater proud in various spheres of public life in South Africa.

‘n Ware Struisie … / A true Struisie  …
 • het respek vir homself en wys dit in sy voorkoms en gedrag.
 • respects others and does not humiliate or gossip about others.
 • pas sy eie besittings op en respekteer die besittings van ander
 • respects all forms of authority, in all circumstances.
 • benut elke geleentheid en is betrokke by aktiwiteite.
 • is a balanced person.
 • is lojaal teenoor sy skool en sal nie die skool in die verleentheid
 • stel nie.
 • takes responsibility for his own progress.
 • werk vir dit wat hy wil bereik en doen altyd sy bes.
 • is considerate of all people who share his space.
 •  weet hoe belangrik die keuses is wat jy maak.
 • is a disciplined person.
 • het altyd ‘n droom en ‘n plan.
  

Hoofleiers 2016 se boodskap

 Hoërskool Oudtshoorn is  ‘n stop op jou roete na sukses. Die skool gee jou die nodige kennis, insig, waardes en lewenservaring om jou sukses na skool te verseker.Jy kan hier instap met niks en weet jy stap uit met die beste herrinneringe en ‘n trots vir jou skool.  Hoërskool Oudtshoorn gun jou die kans om jou drome te verwesenlik. Nelson Mandela said the following: “Education is the most powerful weapon we can use to change the world.” We feel that Oudtshoorn High school make use of this weapon to help their students reach their full potential.
‘n Opregte dank aan Meneer de Vos vir u  ondersteuning deur die jaar. Dit word baie waardeer en ons wens Meneer alle sterkte toe vir die toekoms. Mag  Meneer die skool na nuwe hoogtes neem.

We would like to thank the RCL and Matric Council of 2016 for their hard work and dedication throughout the year. It has been a privilege working with each of you and without your help we would not have been able to complete our projects successfully.

Aan al die matrieks van 2016, dit voel soos gister wat ons as klein, skaam graad 8’s in die saal ingestap het, maar deur hierdie vyf jaar is ons gevorm en voorberei  vir ons nuwe  lewenspad. Ons het onvergeetlike  oomblikke saam beleef  en vriendskappe gebou wat  vir ewig sal hou. Ons wens vir julle is dat elkeen  sy volle potensiaal sal bereik en julle drome sal nastreef . Baie sterkte met die pad vorentoe.
Baie dankie aan al die hardwerkende onderwysers wat deur die 5 jaar ons help voorberei het vir die lewe wat vir ons wag. Sonder julle sal dit nie moontlik wees om eendag sukses te behaal  nie en ons is innig dankbaar.

To all the learners who remain behind, enjoy every moment and accept every challenge. Before you know it your time at Struisieland will be over. Be grateful for every opportunity that this wonderful school has to offer you and carry that Struisie trots wherever you go.

Ons is ewig dankbaar vir ons Hemelse Vader  en die krag wat Hy vir ons gee om ons daaglikse take tot die beste van ons vermoë te voltooi. Mag elkeen se hart oorvloei van God se liefde en genade en mag Hy Hoërskool Oudtshoorn ryklik seën.

​Oudtshoorn High school: Where you are never just a number.
Jacobus King en Johlize van der Merwe
  

WIE IS ONS?

WHERE DO WE COME FROM?

OUR MOTTO

Hoërskool Oudtshoorn het landwyd ‘n uitstekende reputasie ten opsigte van akademiese, kulturele en sport prestasies met wydste vakkeuse in die Suid-Kaap.
Oudtshoorn High School is the proud product of the Boys High and Girls High Schools which were originally founded more than 100 years ago. These two institutions grew over decades with the town and proudly sent hundreds of responsible young people into adult life. The two schools were amalgamated during 1963 and Oudtshoorn High School has steadfastly extended the beautiful traditions inherited from both. Our ex-pupils have done their alma mater proud in various spheres of public life in South Africa.
PER LABOREM AD ASTRA
Honest hard labour leads to great
heights / success.

Our school badge is, therefore, between four and five centuries old.  It is a cherished heritage and, quite possibly, in its original form, the oldest used by any school in the Republic of South Africa
Struisies Oudtshoorn High School