Oudtshoorn High School

ONTWERP | DESIGN

Wat is Ontwerp?
Ontwerp is ‘n kreatiewe probleemoplossingsproses en sluit die studie van ontwerppraktyk en ontwerpteorie in. Die ontwerpproses behels probleemidentifisering, beplanning, navorsing, innovasie, konseptualisering, eksperimentasie en kritiese refleksie.
Hierdie proses is die gevolg van nuwe omgewings, sisteme, dienste en produkte, wat uniek is, of bedoel is vir massaproduksie, of wat met die hand, of deur masjinerie en/of elektroniese middele, vervaardig kan word. Ontwerp dra by tot lewenskwaliteit deur produkte te ontwerp wat ‘n doel het, wat funksioneel is, en wat estetiese waarde het.
Ontwerpprodukte kan die sosiale, kulturele en fisiese omgewing hervorm om die nasie te bevoordeel. Die belangrikste is egter dat Ontwerp die leerders met kulturele lewensvaardighede moet toerus, soos visuele geletterdheid, kritiese en kreatiewe denke, selfdissipline en leierskap. Dit moedig die leerders ook aan om vindingryk en ondernemend te wees, om strategies te dink en om, uiteindelik, spanspelers te wees.


In graad 10 tot 12, sal leerders wat Ontwerp bestudeer:
• die vaardigheid ontwikkel om te kan analiseer, vindingryk en innoverend te wees, asook visuele taal te kan vertolk
• kennis, tegniese- en konseptualiseringsvaardighede, produksie en kontekste van ontwerp te ontwikkel
• verskillende materiale, prosesse en tegnieke doeltreffend, ekonomies, veilig en verantwoordelik te kan verken en te kan manipuleer
• hulle eie werk, en dié van ander, te kan beoordeel
• verstaan dat ontwerp ‘n instrument vir sosiale verandering kan wees deur lewenskwaliteit met betrekking tot individuele en die gemeenskap se behoeftes, te kan verbeter en oplossings te kan voorsien
• die sosiale en geskiedkundige bydrae van ontwerp met betrekking tot ekonomiese groei, entrepeneurskap en volhoubare ontwikkeling, verstaan
• ‘n bewustheid van loopbaangeleenthede in die ontwerpindustrie ontwikkel
• hulle eie werkproses en tydsbestuur kan behartig
• aanbiedings- en kommunikasievaardighede ontwikkel, om sodoende ontwerpkonsepte akkuraat oor te dra
• oor ontwerp, kuns en kunsvlyt, plaaslik en internasionaal, asook eertydse en huidige kulture, te kan reflekteer en te kan herken

Daar is ‘n keuse van een van die volgende kategorieë as ‘n spesifieke ontdekkingsveld:
1. Visuele Kommunikasie-/Inligtingsontwerp en/of Digitale ontwerp
2. Oppervlakontwerp en Tweedimensionele handwerkontwerp
3. Produkontwerp en Driedimensionele handwerkontwerp
4. Omgewingsontwerp

Die inhoud, konsepte en vaardighede vir die vak Ontwerp is in drie onderwerpe ingesluit. Al drie onderwerpe, naamlik die ontwerpproses, ontwerpproduksie en ontwerpteorie, word elke kwartaal herhaal

Fotos; Gr12 FINALE EKSAMENWERK 2016
 
 
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
 17. Managing Director
 18. Managing Director
 19. Managing Director
 20. Managing Director
 21. Managing Director
Struisies Oudtshoorn High School