Oudtshoorn High School
PERSONEEL
  
'n DEEGLIKE AKADEMIESE OPLEIDING is ons prioriteit.  Ons is bewus daarvan dat kinders baie verskil t.o.v. vermoë, belangstelling en toekomsplanne.  Daarom maak ons vir elkeen voorsiening in ons baie wye vakkeuse en groot verskeidenheid vakke. 'n Vakkeuse wat toelating tot enige studierigting/beroep verleen, is moontlik.
  
 1. Skoolhoof
  Skoolhoof
  Mnr CH de Vos
 2. Mnr G Rudolph
  Mnr G Rudolph
  Adjunkhoof
 3. Mnr H Marais, Dept Hoof
  Mnr H Marais, Dept Hoof
  B.A. (Hons), B.Ed (cum). (Geografie, WGL)
 4. Mnr W Klopper, Dept. Hoof
  Mnr W Klopper, Dept. Hoof
  B.Sc., H.O.D. (Wiskunde, Math Literacy)
 5. Me E Bester
  Me E Bester
  Musiek
 6. Mnr F Human
  Mnr F Human
  Graadhoof IGO
 7. Mev H Human
  Mev H Human
  Verbruikerstudie
 8. Mnr J Coetzer
  Mnr J Coetzer
  Visuele Kuns
 9. Mev T Deacon
  Mev T Deacon
  Toerisme
 10. Mev H Goussard
  Mev H Goussard
  Administratief
 11. Mev R Lareman
  Mev R Lareman
  Ontwerp
 12. Me S Lubbe
  Me S Lubbe
  Fisiese Wetenskappe
 13. Mev D McCallum
  Mev D McCallum
  Besigheidstudies
 14. Mev L Meiring
  Mev L Meiring
  Graadhoof
 15. Title 21
  Title 21
  Description
 16. Mnr C Serfontein
  Mnr C Serfontein
  Graadhoof
 17. Mev E Swart
  Mev E Swart
  RTT
 18. Mev A van der Merwe
  Mev A van der Merwe
  Wiskunde
 19. Mev L Victor
  Mev L Victor
  Engels
 20. Mev R Visser
  Mev R Visser
  Duits
 21. Me R Young
  Me R Young
  Afrikaans Drama
 22. Me An-Marie Erasmus
  Me An-Marie Erasmus
  English teacher
 23. Me Jacomien Hauman
  Me Jacomien Hauman
  BSc Sportwetenskap (Hons- Biokenetika) NOS (cum)
 24. Mnr Bernie Deacon
  Mnr Bernie Deacon
  Departementshoof
  
  
PERSONEELKWALIFIKASIES 2018


SKOOLHOOF
Mnr. C. de Vos B.Sc(Ed) Wiskunde en Wiskundige Statistiek

ADJUNKHOOF
Mnr. G. Rudolph H.O.D. Technika, B.Ed. (LO)

DEPARTEMENTSHOOFDE
Mnr. H.C. Marais B.A. (Hons), B.Ed (cum). (Geografie, WGL) (graadhoof gr.9)
Mnr. W.F. Klopper B.Sc., H.O.D. (Wiskunde, Math Literacy) (graadhoof gr.10)
Mnr. B.K. Deacon H.O.D. (Lewenswetenskappe, NS) (graadhoof gr.11)

ONDERWYSERS
Me. E. Bester B. Mus. Ed. (Musiek, Kuns en Kultuur)

Me. Mari Coetzee B.Sc. Rekenaarwetenskap
Mnr. J. Coetzer B.A. Beeldende Kuns (Hons), H.O.D. (Visuele Kuns, Kreatiewe Kuns, LO)
Me. C.M. Deacon B.Sc., H.O.D. (Tourisme, Wiskunde)
Me. A. Erasmus SPOD Tale (Afrikaans HT, Afrikaans EAT)
Me. M. du Toit B.Sc. H.O.D. (Fisiese Wetenskappe, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid)
Me. J. Hauman B.Sc. Sportwetenskap (Hons: Biokenetika) NOS (Lewenswetenskappe, WGL)
Mnr. F. Human H.O.D. Hout- en Metaalwerk (Engineering Graphics and Design, Technology) (graadhoof gr.12)
Me. H. Human B.Ed. (Huish.) (Tegnologie, Verbruikerstudies)
Me. R. Lareman B.A. Beeldende Kuns (Hons) H.E.D. (Ontwerp, Sosiale Wetenskappe, Fotografie)
Me. S.F. Lubbe B.Sc. H.O.D. (Fisiese Wetenskappe)
Me. S. Marais B.Sc. (Hons), H.O.D. (Lewenswetenskappe, NS, Wiskunde)
Me. D. McCallum OD3 Handel, VDO/GOS, Rekenaarstudie B.Ed (Hons.) (Besigheidstudies, EBW)
Me. L. Meiring B.A. PGCE (English Home Language)
Me. Y. Robinson B.A. (Hons.), NHED (English Home Language)
Mnr. C. Serfontein B.Com. H.O.D. (Rekeningkunde, EBW) (graadhoof gr.8)
Me. E. Swart B.A. H.O.D ACE Spes. CAT (RTT)
Me. F Steynberg B.Ed Opvoedkunde (English Home Language)
Me. A. van der Merwe B.Sc. (MBK) H.E.D. (Mathematics)
Me. L. van der Veen B.Sc. H.E.D. (Mathematics, Math Literacy)
Me.L. Victor B.A. H.O.D (Afrikaans, Engels, SW)
Me. R. Visser B.A., B.Bibl., H.E.D. (German, Afrikaans HT,TGK)
Me. R. Young B.A. Drama en Afrikaans, N.O.S. (Afrikaans)

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL
Me. A. le Roux
Me. H. Goussard
Me. E. Kruger (Finansies)
Mnr. B. Visser (Sport)
Mnr. Lewies Krisjan (Voorman)

KOSHUIS
Me. I. Schmitt
Me. P. Meyer
Me. S. van der Walt
 
     
Struisies Oudtshoorn High School