Oudtshoorn High School

Seunskoshuis • Senior

terug na koshuistuisblad
DOGTERSKOSHUIS
SENIORS
LAERSKOOLKOSHUIS
  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
BOODSKAP VAN DIE SUPERINTENDENTE, KOSHUISMOEDERS EN PERSONEEL
 
Hartlik welkom aan al ons leerders en ouers, asook ‘n spesiale woord van welkom aan ons nuwe leerders en hul ouers wat vanjaar vir die eerste keer by ons aansluit.

Die vriende wat in Pinehurst en Huis Archer gemaak word neem nie net jou hand nie, maar raak ook jou hart. Mag elke leerder in Pinehurst en Huis Archer die aanvaarding en koestering van ware vriendskap beleef.

Ons, as personeel van Hoërskool Oudtshoorn Koshuise, sien daarna uit om u kinders by ons te huisves, te versorg en die koshuise ‘n huis weg van hulle huis te maak. 
  
SUPERINTENDENT                                HUISMOEDER
Mnr Gerrit Rudolph                              Me Ida Schmitt
Tel (H)  :044 279 1755                           Tel (H)  :044 272 6155
Sel nr   :082 854 0832                           Sel nr   :082 374 4434
Faks     :044 272 5365                           Faks     :086 690 8438
e-pos   :[email protected]    e-pos   :[email protected]
  
 Huis Archer Seunskoshuis

Aantal leerders : 40 seuns
• Jaarlikse inname : 40 Hoërskool seuns per jaar
• Kamerindeling :                                                                                                    
 -  Prefekte in enkelkamers                                                                                           
 -  Graad 12 leerders:  1 per kamer
 -  Graad 8 – 11 leerders : 2 per kamer                                                                                                                     
• Studie : Alle graad 8 – 12 leerders studeer in hul kamers
• Eetsaal : Alle etes is verpligtend
• Etes geskied in Pinehurst eetsaal (gemeenskaplik)
• Etes word volgens ‘n 6-week-siklus-spyskaart voorberei
  
BUITEMUURS:
Sportbeoefening vind daagliks plaas tussen 15:00 en 17:30
volgens vaste roosters

Leerders moet aan minstens een somer- en een wintersportsoort deelneem
Leerders moet aan minstens een kultuuraktiwiteit deelneem
Wedstryde vind hoofsaaklik op Saterdae plaas, maar soms ook gedurende die week na gelang van die betrokke sportsoort
  
Struisies Oudtshoorn High School