Oudtshoorn High School

TROMPOPPIES | DRUMMIES

TROMPOPPIES
Die trompoppies, bekend as die Struisies Drummies, bestaan vanjaar uit  22 lede met Risti Louw as die kaptein.  Die span het soos volg presteer:

SWD
Die span behaal ‘n algehele tweede plek
by die SWD Kampioenskappe.

NASIONALE KAMPIOENSKAPPE
Hulle neem aan die Elite-afdeling van die SAMCA
Nasionale Kampioenskappe deel en behaal die
volgende uitslae:

Throwing Props                     sewende plek
Non Prop/Pom Pon               agtste plek
Large Drill Group                   tiende plek
Champion of Champions       tiende plek
 
Die span bly dus in die Elite-afdeling vir 2017.
 
SWD-KLEURE
Vier lede ontvang hulle SWD-kleure in 2016.
 
WES-KAAP
Vyf lede word gekies vir die SWD-span wat onder die vaandel van die Wes-Kaap aan die interprovinsiale kompetisie deelneem en ‘n vierde plek behaal.
 
SAMCA-KLEURE
Miché Stalmeester en Megann-Amber Williams ontvang hulle SAMCA-kleure vir 2016.
 
PROTEA-KLEURE
Christal Baartman, Caithlin Bruintjies, Joy Delport, Anique Gertze en Kelly May word in die Proteaspan ingesluit wat gaan deelneem aan ‘n internasionale kompetisie in Kroasië.
Die span se vertoning hierdie jaar by die Nasionale Kampioenskappe was werklik merkwaardig aangesien hulle die kleinste span was wat in die Elite-afdeling deelgeneem het.
 
‘n Woord van dank aan meneer De Vos en mevrou Marie Meyers en Hoërskool Oudtshoorn vir hulle ondersteuning.  Baie dankie ook aan ons trompoppies se ouers vir hulle ondersteuning en die vertroue wat hulle in die span afrigters gestel het.
Aan Linda Marques, ons afrigter, ‘n groot dank van waardering vir die waardevolle bydrae wat sy weereens tot die span gelewer het.
 
Dat was ‘n voorreg om ‘n puik groep trompoppies af te rig.   Julle gedrag, optrede en dissipline was te alle tye onberispelik en was julle dames in die ware sin van die woord.
Julle was in alle opsigte wenners en ambassadeurs vir Hoërskool Oudtshoorn en die sportsoort wat ons verteenwoordig.  Julle openbaar ‘n ongelooflike spangees en sportmangees en julle het weereens dit uitgeleef waarvoor die Struisies Drummies bekend staan:  uitnemendheid!  Dit was ‘n voorreg om saam met julle te werk.
 
Bo alles, ‘n dankgebed aan ons Hemelse Vader vir talente, gesondheid en beskerming gedurende die afgelope seisoen.
 
 
JOHNNY BISSCHOFF
AFRIGTER
  .
Struisies Oudtshoorn High School