Oudtshoorn High School

VCSV • KAMP • TOER

VCSV

Die VCSV by Hoërskool Oudtshoorn poog om die tieners te help om geloof en praktyk in gesprek met mekaar te bring.  Tieners in die een-en-twintigste eeu ervaar geweldig baie druk weens ‘n klomp faktore wat ‘n rol speel.  Daagliks word hul dus met verskeie uitdagings gekonfronteer  wat ‘n lewensbepalende invloed op hulle kan hê.  Daarom is dit die VCSV se doelstelling om tieners te help om die regte keuses te maak deur hulle op ‘n verantwoordelike manier bloot te stel aan die realiteite van die lewe daarbuite.

Dit is dus baie belangrik om die kinders  deel te maak van uitreike waar hulle die geleentheid kry om ook ‘n verskil in ander mense se lewens te maak.  Dit gee vir hulle ‘n kans om ‘n bewussyn te skep dat die Here hulle wil gebruik om deel te wees van sy Koninkrykswerk hier op aarde.

Die tieners het by die VCSV egter ook die geleentheid om meer oor God se Woord te leer en terselfdertyd meer te leer van die hart en wese van God.  Dit bring hul tot die besef dat hulle belangrik is vir God en dat daar ‘n plan met hul lewens is.  Hierdie besef help tieners met hul identiteitsvorming, asook hul geloofs-  en spiritualiteitsvorming.

Die VCSV is nie ‘n roetine wat op ‘n verpligte wyse deel vorm van ‘n tiener se lewe nie,  maar is ‘n proses wat die tieners ongelooflik baie help met die vaslegging van uiters belangrike norme en waardes in hul lewens.  Dit is van kardinale belang omdat die plek van geloof en godsdiens in die samelewing nie meer ‘n fundamentele rol speel nie.

Die volgende aktiwiteite het in 2016 plaasgevind:

Elke Maandag word daar ‘n  VCSV-byeenkoms gehou met verskeie aktiwiteite.
Twee geseënde uitreike na Eljada.  Dit word nou ‘n kwartaallikse instelling.
Daar is ‘n uitreik na Bellinganhof gehou en ook na Oudtshoorn Aftreeoord.
Daar word ook beplan om uit te reik na Huis Triomf.

Die weeklikse byeenkomste by die VCSV word op so ‘n wyse aangebied dat die leerders die geleentheid kry om een Maandag geestelike voedsel te kry, terwyl hulle die volgende week die geleentheid kry om uit te reik.

Mag die VCSV ‘n blywende plek en rol in die skool vertolk.

Ds. Adriaan van Tonder
VCSV-koordineerder
  
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
 17. Managing Director
 18. Managing Director
 19. Managing Director
 20. Managing Director
 21. Managing Director
 22. Managing Director
 23. Managing Director
 24. Managing Director
 25. Managing Director
 26. Managing Director
 27. Managing Director
 28. Managing Director
 29. Managing Director
 30. Managing Director
 31. Managing Director
 32. Managing Director
 33. Managing Director
 34. Managing Director
 35. Managing Director
 36. Managing Director
 37. Managing Director
 38. Managing Director
 39. Managing Director
 40. Managing Director
 41. Managing Director
 42. Managing Director
 43. Managing Director
 44. Managing Director
 45. Managing Director
 46. Managing Director
 47. Managing Director
 48. Managing Director
 49. Managing Director
 50. Managing Director
 51. Managing Director
 52. Managing Director
 53. Managing Director
Struisies Oudtshoorn High School